Login
Username:

Password:Lost Password?

Information
Principal Investigators: 
Mrs. M.J. Roobol, Prof. Dr.
+31 10 70 33 271
Mr. C.H. Bangma, Prof. Dr. M.D.
+31 10 70 33 607
Database management:
Mr. Henk Luiting M.D.
+31 10 70 33 571
Site management:
Mr. W. Roobol
FI version PIF
  Sat 03 Feb 2007 (2169 )

Aktiiviseuranta
Jos päädytte aktiiviseurantaan PSA-testi suoritetaan kolmen kuukauden välein kahden ensimmäisen vuoden aikana ja sen jälkeen kuuden kuukauden välein. Näiden laboratoriokäyntien yhteydessä ei ole lääkärin vastaanottoa, mutta hoitava lääkärinne tarkistaa PSA- arvon. 6, 12, 18 ja 24 kuukauden kuluttua aktiiviseurannan aloittamisesta, sekä tämän jälkeen vuosittain, on vastaanottokäynti hoitavan lääkärinne luona (aikataulutu löytyy alla olevasta kaaviosta). Vastaanoton yhteydessä tarkistetaan PSA- arvo ja lääkäri suorittaa myös kliinisen tutkimuksen ja tunnustelee eturauhasta. Lisäksi vuoden kuluttua seurannan aloittamisesta otetaan uudet koepalat eturauhasesta. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että syöpä on edelleen luonteeltaan ”kilttiä” myös histologisesti arvioiden. Jatkossa koepalat uusitaan alkuun kolmen vuoden välein ja myöhemmin viiden vuoden välein.Lääkärinne arvioi kaikki tuloksenne ja ehdottaa Teille miten jatketaan. Mikäli tilanteessa ei ole tapahtunut muutosta hän ehdottaa Teille aktiiviseurannan jatkamista. Jos on viitteitä taudin muuttumisesta aktiivisemmaksi, Teille ehdotetaan muita hoitotoimenpiteitä (esim. radikaalileikkaus tai radikaalisädehoito). Joskus PSA-testin ja kliinisen tutkimuksen perusteella hoitava lääkärinne saattaa suositella uusien koepalojen ottoa seurantaohjelmasta riippumatta.

10

Mitä tapahtuu ellette halua osallistua?
Mikäli ette halua osallistua tähän tutkimusprojektiin, Teitä hoidetaan nykyisten rutiinikäytäntöjen mukaan. Osallistumisenne tai osallistumatta jättämisenne ei vaikuta saamanne hoidon laatuun. Hoitovaihtoehdoista voitte silloin keskustella lääkärinne kanssa.

Kustannukset, palkkiot ja ajankäyttö
Teille ei aiheudu tästä tutkimuksesta mitään lisämaksuja. Toisaalta ette myöskään saa mitään tutkimukseen osallistumispalkkioita. Aktiiviseurannan tutkimuskaavio on hyvin samantapainen kuin erilaisten hoitojen jälkeen ja näin ollen ainoa lisätutkimus tässä on ylimääräiset biopsiat. Kaiken kaikkiaan Teiltä kuluu kuitenkin vähemmän aikaa sairaalassa käynteihin, koska vältytään radikaaleilta hoidoilta tai niitä viivästetään.

Luottamuksellisuus
Tutkimustietojanne voivat tarkastella vain tutkimukseen osallistuvat hoitohenkilökunnan jäsenet sen jälkeen kun olette antanut tähän luvan. Nämä henkilöt kuuluvat varsinaiseen tutkimusryhmään tai ovat lääketieteellisiä viranomaisia sekä eettisten toimikuntien jäseniä. Tietojen luovuttaminen näille henkilöille on tarpeellista silloin, kun halutaan tarkastaa tutkimuksen laatua ja luotettavuutta. Tutkimuksessa noudatetaan normaalia henkilötietosuojalakia. Tutkimusrekisterissä henkilötietonne korvataan numerosarjalla, jonka ainoastaan tutkimushenkilöstö voi yhdistää henkilötietoihinne.. Tiedostot säilytetään 15 vuotta sen jälkeen kun tämä tutkimus on loppunut, mikäli annatte siihen luvan. Tämä tutkimus on hyväksytty eettisessä toimikunnassamme ja kirurgian toimiala on antanut siihen tutkimusluvan. Tutkimuksessa noudatetaan myös asiaan liittyviä kansainvälisiä säännöksiä.

Vapaaehtoinen osallistuminen
Osallistumisenne tähän projektiin on täysin vapaaehtoista. Mikäli ette halua osallistua Teillä ei ole mitään velvollisuutta selvittää päätöksenne syitä. Mikäli aluksi päätätte osallistua, mutta sitten haluatte myöhemmässä vaiheessa perua osallistumisenne, voitte vetäytyä tutkimuksesta milloin hyvänsä. Tämä ei vaikuta jatkohoitoonne. Tutkimusprojektin sisältöä saatetaan joutua muuttamaan, mikäli sen kuluessa ilmenee tähän vaikuttavaa oleellista uutta tietoa. Tällaisesta tiedotetaan Teille ja voitte taas päättää haluatteko jatkaa projektissa. Mikäli hoitava lääkärinne katsoo, että tutkimusprojektista on Teille jotain vaaraa hän suosittelee sen lopettamista kohdallanne.

Lisäinformaatiota
Ottakaa yhteyttä hoitavaan lääkäriinne mikäli Teillä on kysymyksiä tai kritiikkiä tätä projektia koskien. HUS:ssa seuraavat lääkärit vastaavat tutkimuksesta:

Antti Rannikko, lääketieteen tohtori, urologian erikoislääkäri, kliininen opettaja, p. 050 427 0041
Mirja Ruutu, urologian professori, osastonylilääkäri, p. 050 427 1071

Sairaalan keskuksen kautta voitte tavoittaa myös hoitavan lääkärinne, jonka luona olette viimeksi käynyt.
page 2 of 2 prev :: next
:: Print ::
Project protocol
Project protocol MRI
Patient information
Informed consent
Extra

Got Site Monitor

Active Surveillance - Management of localized prostate cancer 2001 - 2014
Page Load Statistics: 0.11 Seconds | 75 Queries