Login
Username:

Password:Lost Password?

Information
Principal Investigators: 
Mrs. M.J. Roobol, Prof. Dr.
+31 10 70 33 271
Mr. C.H. Bangma, Prof. Dr. M.D.
+31 10 70 33 607
Database management:
Mr. Henk Luiting M.D.
+31 10 70 33 571
Site management:
Mr. W. Roobol
FI version PIF
  Sat 03 Feb 2007 (2169 )
POTILASTIEDOTE

Eturauhassyöpä: Aktiiviseuranta ja mahdollinen myöhäistetty hoito

Arvoisa potilas,

Lääkärinne on jo kertonut teille alustavasti mahdollisuudestanne osallistua yllämainittuun tutkimusprojektiin. Esittelemme tässä tutkimuksen yksityiskohtia, jotta voitte rauhassa päättää mahdollisesta osallistumisestanne. Voitte myös keskustella tutkimuksesta läheistenne kanssa. Tutkimuslääkärinne vastaavat mielellään kysymyksiinne tutkimukseen liittyvistä epäselvistä asioista (yhteystiedot tämän tiedotteen lopussa).

Johdanto
Eturauhassyöpä on vanhenevien miesten yleisin syöpä, mutta vain pieni osa eturauhassyöpäpotilaista saa eturauhassyöpään liittyviä oireita tai menehtyy siihen. Useimmat miehet, joilla on eturauhassyöpä, menehtyvät johonkin muuhun sairauteen, sillä eturauhassyöpä todetaan usein jo taudin varhaisvaiheessa ja se on hyvin hitaasti etenevä. Arviolta jopa vain yksi kymmenestä eturauhassyövästä on kliinisesti merkityksellinen.
Nykyisin voidaan jo syövän diagnoosihetkellä entistä paremmin ennakoida tapaukset, jotka käyttäytyvät ”kiltisti”. Tämän takia olemme kehittäneet seurantaohjelman, jonka puitteissa ”kilttiä” syöpää voidaan seurata ja hoitaa aktiivisemmin vasta, jos ilmaantuu viitteitä taudin muuttumisesta agressiivisemmaksi. Tästä voi olla potilaalle monenlaista hyötyä. Aktiiviseurannalla tarkoitetaan sitä, että kasvaimen ominaisuuksia aluksi vain seurataan heti annettavan radikaalin hoidon sijaan (eturauhassyövän radikaalileikkaus tai radikaalisädehoito). Luonnollisesti vain tarkoin määritellyt tapaukset sopivat tällaiseen ohjelmaan. Valintakriteerit ovat seurausta tieteellisistä tutkimuksista.
Mikäli Teidän tapauksenne täyttää nämä tunnusmerkit, riski nopeasti kasvavasta eturauhassyövästä on minimaalinen. Joissakin tapauksissa hoitava lääkärinne ehdottaa koepalojen uusimista tarkoituksena on saada vielä lisäinformaatiota Teidän eturauhassyövästänne. Useimmiten kuitenkaan uusintabiopsioita ei tarvitse tehdä mikäli ensimmäisen biopsian vastaukset ovat olleet riittävän edustavat. Suostumuksenne mahdolliseen tarvittavaan lisäbiopsiaan voitte ilmoittaa suostumuskaavakkeessa.
Seurannassa saadaan paljon tietoa eturauhassyövästänne toistetuilla PSA-kokeilla, kliinisellä tutkimuksella ja myöhemmillä ohjelman mukaisilla uusintakoepaloilla. Säännöllisin määrävälein arvioidaan onko seurannan jatkaminen asiallista vai onko parempi ryhtyä hoitamaan eturauhassyöpää. Tiedotteessa olevasta aikataulusta voitte nähdä, milloin mikäkin tutkimus on vuorossa. Mikäli päätätte osallistua aktiiviseurantaan, se ei siis tarkoita sitä, että Teitä ei hoidettaisi vaan sitä, että hoito toteutetaan siinä vaiheessa kun se näyttää olevan todella tarpeellista.

Projektin tarkoitus
Tämän tutkimusprojektin tarkoitus on selvittää eroja niitten miesten välillä, jotka valitsevat välittömän hoidon verrattuna niihin, jotka haluavat lykätä hoitoaan aktiiviseurannan puitteissa. Näissä vertailuissa tutkitaan hoidon tarvetta, syövän mahdollista leviämistä, eturauhassyöpäkuolleisuutta ja elämän laatua. Tähän asti tehdyissä alustavissa tutkimuksissa näyttää siltä, että mainittujen potilasryhmien välillä ei ole mitään eroa.

Aktiiviseurannan hyödyt ja haitat
Aktiiviseurannan suurin hyöty on se, että potilas välttyy eturauhassyövän hoidon haittavaikutuksilta, kuten virtsan pidätyskyvyn heikkoudelta ja/tai erektiohäiriöiltä, ainakin niin kauan kuin seuranta jatkuu. Kuitenkin Teidän tulee tiedostaa se, että seurannan aikana kehossanne on hoitamaton syöpäkasvain. Tästä saattaa aiheutua henkistä painetta joillekin miehille.
Prostataspesifinen antigeeni, PSA, on valkuaisaine, jota erittyy ainoastaan eturauhaskudoksesta ja sitä käytetään merkkiaineena eturauhassyövän diagnostiikassa ja seurannassa. PSA-pitoisuuden muutokset heijastavat karkeasti eturauhassyövän aktiivisuutta. Perustuen PSA:n mahdollisiin muutoksiin, kliiniseen tutkimukseen ja mahdollisiin muihin lisätutkimuksiin tarpeen mukaan, lääkärinne esittää Teille kullakin seurantakäynnillä miten on parasta jatkaa.

page 1 of 2 prev :: next
:: Print ::
Project protocol
Project protocol MRI
Patient information
Informed consent
Extra

Got Site Monitor

Active Surveillance - Management of localized prostate cancer 2001 - 2014
Page Load Statistics: 0.091 Seconds | 78 Queries