Login
Username:

Password:Lost Password?

Information
Principal Investigators: 
Mrs. M.J. Roobol, Prof. Dr.
+31 10 70 33 271
Mr. C.H. Bangma, Prof. Dr. M.D.
+31 10 70 33 607
Database management:
Mr. Henk Luiting M.D.
+31 10 70 33 571
Site management:
Mr. W. Roobol
SE version consent
  Sat 03 Feb 2007 (1391 )
PATIENTENS IDENTIFIKATIONSKOD: ________
PATIENTENS SAMTYCKE


" Prostatacancer: Aktiv uppföljning och eventuell senarelagd behandling "


Jag har muntligen informerats och har tagit del av skriftlig information om ovanstående studie vid Urologiska kliniken Universitetssjukhuset MAS, Malmö och jag ger härmed mitt medgivande till att deltaga. Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är fullt frivilligt och att jag när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande utan att detta påverkar mitt omhändertagande eller behandling.

Datum:………

Personnummer:……………
Namnteckning:……………….

Namnförtydligande:……………

Information utlämnat av:

Namnteckning:………………………
Namnförtydligande:..……………………………………
:: Print ::
Project protocol
Project protocol MRI
Patient information
Informed consent
Extra

Got Site Monitor

Active Surveillance - Management of localized prostate cancer 2001 - 2014
Page Load Statistics: 0.109 Seconds | 78 Queries